Integrisanje i jačanje evropskog istraživačkog prostora     

 
 
 
Ime projekta: Reinforcement of the Laboratory for Environmental Protection at the Faculty of Science of the University of Novi Sad as a Centre of Excellence for Environmental Chemistry and Risk Assessment
rezime
Akronim: CECRA
Broj ugovora: INCO-CT-2006-043741
Početak: 01.01.2007
Trajanje: 30 meseci
 

PARTNERI

Fraunhofer Institut, Štutgart, Nemačka
CUTEC, Klausthal, Nemačka
Univerzitet Oxford, Velika Britanija
 
 
S
p
e
c
i
f
i
č
n
i
 
c
i
lj
e
v
i
 
 Specifični ciljevi projekta su:
  • Unapredjenje naučno-istraživačkog kapaciteta u oblasti hemije okoline i procene rizika, kroz nabavku najsavremenije analitičke opreme i primenu savremene metodologije.
  • Usavršavanje istraživača na svim nivoima u okviru formirane mreže partner-institucija u cilju razvijanja i unapredjenja sopstvenog naučno-istraživačkog i stručnog potencijala.
  • Doprinos održivom istraživačkom razvoju kroz širenje stečenog znanja i rezultata istraživanja unapredjenjem komunikacije sa drugim centrima izvrsnosti u Evropi u oblasti zaštite životne sredine.
  • Informisanje stručne javnosti i predstavnika relevantnih lokalnih, pokrajinskih i republičkih institucija o aktivnostima i unapredjenim mogućnostima Centra kroz organizovanje seminara i radionica.
  • Informisanje šire javnosti putem interneta, objavljivanjem članaka i pamfleta o aktivnostima Centra sa ciljem širenja znanja i podizanja svesti o problemima u životnoj sredini u regionu.
 
S
p
e
c
i
f
i
č
n
i
 
c
i
lj
e
v
i